Saturday, 5 November 2011

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MELAYU

Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa.
Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar,kemahiran bertutur,kemahiran membaca dan kemahiran menulis.Bahan yang digunakan perlu sesuai peringkat perkembangan kanak-kanak.
Seni Bahasa merujuk keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak.


                                

No comments:

Post a Comment